SCIT in Corona-tijdperk

SCIT in Corona-tijdperk

Subcutane immunotherapie bij inhalatieallergie in het Corona-tijdperk KNO.nl – 26-3-2020 Na overleg tussen de KNO-vereniging en de Vereniging van allergologen is er een eensluidend standpunt vastgesteld die als leidraad dient voor patiënten die met SCIT...