Diagnosezoeker neusklacht(en)

Vind hier uw neusaandoening en het bijbehorende advies.

Diagnosezoeker neusklacht(en)

Samenvatting

Uw hoofdklacht is een te ruime neus.

Conclusie

Een te ruime neus is een complex probleem. Het lijkt fijn om veel lucht door je neus te kunnen laten gaan, maar dat is niet zo. Het in- en uitademen heeft weerstand nodig in de neus.

Advies

Lees hier meer informatie over uw probleem. Herkent u de klacht? Bent u ooit aan uw neus geopereerd?

Verwijzing, via uw huisarts, naar een KNO-arts is mogelijk om te kunnen beoordelen of correctie mogelijk is. Het is daarbij van belang dat de functie van de neus (ademhalen en ruiken) behouden blijft. Zie voor KNO-artsen die hier de expertise voor hebben in het register “KNO-arts gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie”.

Terug naar de Diagnosezoeker.
Deze applicatie is nog in ontwikkeling; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomst.

 

Neus.nu is in 2019 gebouwd mede door een éénmalige financiële bijdrage (zonder contentbeïnvloeding) van:

~|icon_mail~|elegant-themes~|solid