Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig verzameld en weergegeven. De makers van de website noch de redactie van Neus.nu en/of Miocrates aanvaarden aansprakelijkheid voor gevolgen van eventueel onjuist weergegeven informatie op deze pagina’s.

Auteursrechten illustraties en animaties

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties is aan voorwaarden onderhevig.
Voor meer informatie over plaatjes kun je je wenden tot Medical Visuals ([email protected]) en voor sommige animaties bij Ziehoe.com ([email protected]​).

Auteursrechten teksten

Teksten van Neus.nu mogen worden gebruikt onder voorwaarde dat bronvermelding plaatsvindt naar Neus.nu.

Onafhankelijkheid

De inhoudelijke informatie op deze website is zonder hulp van ondersteuners tot stand gekomen.

Privacy

Wij houden uw gegevens (bij een nieuwsbriefabonnement) privé en delen uw gegevens niet met anderen.

Ga nu naar de homepage van Neus.nu.