Dr. Van Heerbeek: ‘Je weet liefst van tevoren bij wie neusschot rechtzetten werkt’

DOQ.nl – 31-7-2019

Het uitvoeren van een correctie van het neustussenschot is zinvol. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe. Het effect van deze behandeling was nog nooit goed onderzocht. Binnen de beroepsgroep was discussie over het nut ervan. Hier maken onderzoekers van het Radboudumc recent een eind aan met een publicatie in The Lancet.

Het beleid van KNO-artsen is er al jaren op gericht om mensen met een scheef neustussenschot te opereren. In Nederland vindt zo’n 11 duizend keer per jaar een septumcorrectie plaats. ‘We redeneren: als iets scheef staat, zet je het recht en dan zijn de klachten opgelost. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd te kloppen’, zegt Projectleider dr. Niels van Heerbeek, KNO-arts in het Radboudumc in een interview tegen ZonMw. ‘Bij de meeste patiënten wel, maar sommige merken geen verschil. Eigenlijk wil je van tevoren graag weten wie dat zullen zijn.

Effectief

Het neustussenschot verdeelt de neus in twee helften. Als dit schot scheef staat, kan dit leiden tot allerlei klachten, zoals een chronisch verstopte neus, moeite met ademhalen of snurken. Deze klachten komen zo vaak voor dat een correctie van het neusschot de meest voorkomende operatie is die door KNO-artsen bij volwassenen wordt verricht. Of deze behandeling ook effectief is, is nooit met een controlegroep onderzocht. Bij diverse beleidsmakers en binnen de beroepsgroep is dan ook veel discussie over het nut van deze ingreep. In Engeland heeft de discussie geleid tot het beperken van de vergoeding voor de operatie.

Correctie neusschot

Onderzoekers Machteld van Egmond, Maroeska Rovers en Niels van Heerbeek van het Radboudumc vergeleken voor het eerst de uitkomsten van een neustussenschotcorrectie met dat van een afwachtend beleid. Machteld van Egmond, hoofdonderzoekster van het project: “Deze ingreep wordt al heel lang gedaan, maar in eerder onderzoek is alleen gekeken naar patiënten die worden geopereerd. Zonder controlegroep weet je nooit of een verbetering echt door de ingreep komt, of dat de patiënt zich zonder de operatie ook beter was gaan voelen.”

Proefpersonen

De onderzoekers bekeken het effect van de neusoperatie bij ruim 200 volwassenen met neusklachten en een scheef neustussenschot in twee academische centra en zestien ziekenhuizen in Nederland. Bij de helft werd het neustussenschot recht gezet (chirurgische groep). De andere helft werd niet geopereerd, maar mocht wel behandeld worden met medicijnen tegen neusklachten (niet-chirurgische controlegroep). De onderzoekers keken vervolgens naar de effecten van de behandelingen op de kwaliteit van leven van patiënten en de luchtstroom door de neus. Hiervoor kwamen de proefpersonen op controle op 3, 6, 12 en 24 maanden na de start van de behandeling.

Positieve resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat opereren beduidend effectiever is dan niet opereren. Zo is de GHSI-score van de geopereerde patiënten 8,3 punten (op een schaal van 100) hoger dan die van de niet-geopereerde en de NOSE-score 17,8. Bij de PNIF-meting waren de uitkomsten ook veel positiever. De verschillen tussen de twee groepen waren het grootst (ten gunste van de geopereerden) op 6 maanden en bleven aanwezig tot het einde van de onderzoeksperiode.

Nieuwe behandelrichtlijn

Volgens KNO-arts dr. Niels van Heerbeek zijn de resultaten aanleiding om een nieuwe behandelrichtlijn op te stellen. Hij verwacht dat ook andere landen veel belangstelling zullen hebben voor de resultaten en dat ze daar mogelijk zullen leiden tot aanpassing van het vergoedingenbeleid. ‘Er loopt nog een groot, vergelijkbaar onderzoek in Engeland. Als we die data straks kunnen combineren met de onze, wordt het misschien mogelijk ook antwoord te geven op de vraag voor welke patiënten een septumcorrectie géén zin heeft. Dat is nu nog niet gelukt.’

Neus.nu wordt (zonder contentbeïnvloeding) mede mogelijk gemaakt door:

NeilMedNederland | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Rhino Horn | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Hikos | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
NeilMedNederland | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
HAL -banner | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Smith&Nephew | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Viatris | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Novartis | Neus.nu | Platform van KNO-artsen