Corpus alienum

Een vreemd lichaam wordt corpus alienum genoemd en hoort niet in de neus thuis. Een corpus alienum moet altijd worden verwijderd.

Corpus alienum

Een corpus alienum (vreemd voorwerp) in de neus komt voornamelijk bij peuters en kleuters voor.

Ronde voorwerpen gaan gemakkelijker naar achter in de neus. Andere vorm voorwerpen verhaken vaak voor in de neus en geven soms een neusbloeding. Een corpus alienum dat de achteruitgang (choane) van de neus weer verlaat wordt ingeslikt.

Blijft een corpus alienum in de neus zitten dan is verwijderen altijd nodig, omdat er anders zeker ontsteking van één neusgang ontstaat. Dit geeft verstopping en/of pijn.

Als een corpus alienum in de neus nog zichtbaar is en rond en glad (kraal bijvoorbeeld) kan het door een zogenaamde ‘Ouderkus‘ vaak worden verwijderd. Soms biedt een neuszuiger uitkomst.
Bij een huisarts, eerste hulp post of KNO-arts is vaak meer mogelijk. Goed zicht en instrumentarium is nodig en soms zelfs narcose.

Apart dient te worden gewaarschuwd voor een batterij in de neus. Dan moet er wel met spoed worden behandeld. Consultatie door een KNO-arts moet dan zeer snel plaatsvinden. Waar de meeste corpora aliena enige uren langer prima in de neus kunnen blijven zitten, is dat niet voor een batterij het geval!

Betrouwbare websites welke door de redactie inhoudelijk goedgekeurd zijn:

Overige websites