Empty nose syndrome

Van binnen worden de twee neusholten verkleind door neusschelpen. Deze zorgen – als het goed is – voor exact de goede doorgankelijkheid. Bij te weinig neusschelp kan het empty nose syndroom (ENS) ontstaan.

Empty nose syndrome

ENS met audio | Neus.nu | Platform van KNO-artsen

 

Audiofragment over verkoudheid | Neus.nu | Platform van KNO-artsen

Bij het empty nose syndrome (ENS) is de neus van binnen te ruim. Dat gebeurt soms door of na een operatie aan de neus, maar ook door ziekte.

De belangrijkste klachten van mensen met het ENS zijn:

  • Een chronisch droge neus
  • Pijn in de neus
  • Het gevoel dat de neus verstopt zit, terwijl deze bij onderzoek juist extreem ruim is van binnen (paradoxale obstructie)
  • Slechte nachtrust
  • Chronische vermoeidheid

Hoewel bij iedere neusoperatie als complicatie ENS kan ontstaan, is de meest beruchte oorzaak op ENS het verkleinen van neusschelpen door (een deel van) het skelet te verwijderen en niet alleen het slijmvlies te verkleinen. Een goede afweging om deze operatie te willen ondergaan moet gepaard gaan met de bespreking van het risico op de complicatie ENS en moet met een patiënt worden besproken.

Op de voorlichtingspagina over ENS op KNO.nl wordt de visie van de Nederlandse KNO-arts uiteengezet.

Inzet van de SNOT-22 vóór en ná elke neusoperatie kan bij patiënt en KNO-arts veel inzicht geven.

De behandeling van ENS is zelden chirurgisch, omdat het succespercentage laag is. Behandeling met Coldises neusoliespray moet zeker worden overwogen, omdat dit in veel gevallen wel helpt door weerstandsverhoging in de neus.

Betrouwbare websites welke door de redactie inhoudelijk goedgekeurd zijn: