Scheefstand neustussenschot

Minder dan 10% van alle neustussenschotten staat kaarsrecht in het midden van de neus. Er zijn veel verschillende afwijkingen van het schot, die niet altijd klachten geven.

Scheefstand neustussenschot

Scheefstand van het neustussenschot veroorzaakt:

  • vernauwing van de neusgangen en
  • turbulentie van de ademhalingslucht.

De gevolgen van deze bovengenoemde problemen zijn een waarneembare verstopping en het gevoel van verstopping.

De neus hoort laagsgewijze stroming (laminaire flow) te hebben anders geeft het een verstoppingsgevoel. Bovendien moet de neus een goede neuscyclus (circadiaan ritme) hebben, zodat elke neusgang afwisselend rust krijgt.

Het neustussenschot kan zichtbaar scheefstaan bij de ingang van de neus (vestibulum) of verderop in de neus. Er zijn veel variaties van scheefstand:

  • aan de onderzijde (basale richel, crista)
  • geheel gekromd naar één kant
  • harmonicavormig
  • uitstekende punt (spina)
  • combinaties van alle bovengenoemde.

Het rechtzetten van het neustussenschot wordt septumcorrectie genoemd.

Meer (gedetailleerdere) informatie is te vinden op o.a. ziekenhuiswebsites (in je buurt?).

Betrouwbare websites welke door de redactie inhoudelijk goedgekeurd zijn: