NL-NOSE-scale

De “NL-NOSE-scale” geeft inzicht in de kwaliteit van je neusdoorgankelijkheid.

Inleiding

De NL-NOSE-scale is bedoeld om de kwaliteit van je neusdoorgankelijkheid vast te leggen.

De NL-NOSE-scale is een gevalideerde vragenlijst, die internationaal als betrouwbaar wordt gezien voor het vergelijken van (onderling) wetenschappelijk onderzoek. KNO-artsen maken hier gebruik van om het resultaat van een behandeling (met medicijnen of operatie) te kunnen vergelijken. De vragen geven inzicht in je klachten, beperkingen en de emotionele gevolgen van je neus.

Hoe werkt het?

Het formulier dat je gaat invullen bestaat uit 4 delen:

  • Persoonlijke gegevens invullen (niet verplicht)

Begin met het invullen van je naam en geboortedatum, zodat je KNO-arts het goed kan verwerken als je het meebrengt.

  • Vragen invullen

Er worden in totaal 9 eenvoudige vragen gesteld. Je antwoord gaat steeds over de situatie van de afgelopen maand! Er zijn geen “goede” of “slechte” antwoorden. Alleen jij kan deze vragenlijst invullen.

A.

Bij de eerste 5 vragen maak je per vraag een keuze op de schaal van 0 tot 4 waarbij je het best passende antwoord kiest.

B.

Daarna plaats je twee keer een schuif op een lineaal met een schaal van 0 tot 10 op het best passende antwoord;
0 betekent: heel slecht en
10 betekent: heel goed.

C.

Tenslotte beantwoord je nog 2 vragen met ja of nee.

  • Uitslag van en uitleg over de NL-nose-scale

Als je de vragen hebt beantwoord, krijg je te lezen hoeveel punten je hebt gescoord op de NL-NOSE-scale en wat dat inhoudt.

  • Printen

Je kunt de pagina’s 3, 4 en 5 printen, die je kunt meenemen naar je huisarts en/of KNO-arts.

Aan de slag