Subcutane immunotherapie bij inhalatieallergie in het Corona-tijdperk

KNO.nl – 26-3-2020

Na overleg tussen de KNO-vereniging en de Vereniging van allergologen is er een eensluidend standpunt vastgesteld die als leidraad dient voor patiënten die met SCIT (subcutane immunotherapie) worden behandeld.

Voor de inhalatieallergiepatiënt betekent dit:

  • Er zal nu geen nieuwe SCIT worden opgestart.
  • Uw behandelaar zal met u bespreken of SCIT (definitief of tijdelijk) kan worden vervangen door SLIT (sublinguale immunotherapie).
  • SCIT kan worden gestopt bij alle patiënten die (bijna) 3 jaar SCIT hebben gehad.
  • Het interval kan worden verlengd tussen de injecties met 1 week (tot 8 weken tussen de injecties in de onderhoudsfase kan, zonder wijziging in het doseringsschema).

Neus.nu wordt (zonder contentbeïnvloeding) mede mogelijk gemaakt door:

HAL -banner | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
NeilMedNederland | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Rhino Horn | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Hikos | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
NeilMedNederland | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Smith&Nephew | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Viatris | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Viatris | Neus.nu | Platform van KNO-artsen
Novartis | Neus.nu | Platform van KNO-artsen